Archiwa tagu: fotowoltaika ogrzewanie do domu

Jak obliczyć moc fotowoltaiki

Najważniejszą kwestią przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą bez problemu będziemy mogli zagospodarować w100%. Oczywiste jest iż energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść trafi do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przekazanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym np. {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Iwłaśnie otą ilość energii oddanej do sieci energetycznej musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to niestety tracimy, azarabia dystrybutor energii.

Istnieje kalkulator mocy, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – południowej części,
  • poniesione koszty,
  • oszacowany czas zwrotu kosztów z inwestycji.

Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie domu w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane w domu urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku przeciętnej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii i sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– umożliwi ogrzanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także zużyć na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na ogrzanie budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w poprzednim przykładzie lub podzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest także montaż klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją wykorzystać:

– montując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie budynku w okresach wiosny oraz jesieni.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzewania budynku opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon.

Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest kupienie instalacji o za dużej mocy w stosunku do potrzeb domu na energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome oszukiwanie kupującego – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowe urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na światło ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.