Archiwa tagu: ogrzewanie elektryczne fotowoltaika

Jak obliczyć moc fotowoltaiki

Najważniejszą kwestią przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Wspomniana maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub tego w przyszłości). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą bez problemu będziemy mogli zagospodarować w100%. Oczywiste jest iż energia ta zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść trafi do sieci energetycznej. W zgodzie zumową prosumencką 80% energii przekazanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym np. {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Iwłaśnie otą ilość energii oddanej do sieci energetycznej musimy zadbać, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie spożytkujemy, to niestety tracimy, azarabia dystrybutor energii.

Istnieje kalkulator mocy, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – południowej części,
  • poniesione koszty,
  • oszacowany czas zwrotu kosztów z inwestycji.

Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest kupienie instalacji o za dużej mocy w stosunku do potrzeb domu na energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome oszukiwanie kupującego – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowe urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na światło ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.