Archiwa tagu: ogrzewanie z fotowoltaiki

Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Termin Prosument to zestawienie słów producent+konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją wytwarza i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Jeszcze niedawno instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Główną przeszkodą były nie tylko koszty, ale także problem z magazynowaniem nadwyżek. Sam koszt zakupy oraz utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają systematyczne przerwy w dostawach Energi elektrycznej z sieci.

Wspomniana wyżej umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii, pozwala na przekazanie nadwyżek do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Ważne: energetyczna sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka energii przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w czasie późniejszym może odebrać energię wytworzoną przez elektrownię, turbinę wodną lub wiatrową.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przesłanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci energetycznej wyznacza, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może być odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem sieci mogla być rozliczana potrzebna jest wymiana liczników energii na dwukierunkowe

Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie domu w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane w domu urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku przeciętnej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii i sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– umożliwi ogrzanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także zużyć na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na ogrzanie budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w poprzednim przykładzie lub podzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest także montaż klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją wykorzystać:

– montując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie budynku w okresach wiosny oraz jesieni.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzewania budynku opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon.