Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie domu w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane w domu urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku przeciętnej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń AGD i RTV może być dwu, trzykrotnie zbyt wielka.

Poniżej przykładowe wartości nadwyżki energii i sposoby na jej zagospodarowanie:

Nadwyżka 2000 kWh:

– umożliwi ogrzanie wody użytkowej tylko prądem dla 4-osobowej rodziny przez rok.

Można to zrealizować na kilka sposobów:

– zamontować dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Wymienioną ilość energii można także zużyć na:

– dogrzanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią możliwością jest użycie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na ogrzanie budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w poprzednim przykładzie lub podzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem jest także montaż klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosny i jesieni spokojnie poradzą sobie z dogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to już większa ilość energii i można ją wykorzystać:

– montując elektryczny piec do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie budynku w okresach wiosny oraz jesieni.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod warunkiem, że w budynku mamy zainstalowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takim wypadku instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp umożliwi dostarczyć energii do ogrzewania budynku opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon.