Ogrzewanie domu fotowoltaika – nadwyżka

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainstalowały fotowoltaikę i ma problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii elektrycznej występującenajczęściej wiosną oraz latem do sieci energetycznej. Zgodnie z wspomnianą umową prosument dostaje możliwość tą nadwyżkę z sieciodebrać izużyć na swoje potrzeby w okresie późniejszym, lecz nie później, niż do końca okresu rozliczeniowego. Niestety nieodebrana w tymwyznaczonym okresie energiaprzepada, a operator sieci za tą wyprodukowaną i przekazaną energię prosumentowi nie zapłaci. Oczywiście z punktu osoby, która zapłaciła za instalację fotowoltaiczną jest to niestety koszt,który zawsze wydłuża czas zwrotu z inwestycji o kilka lat. Taki przebieg może doprowadzić do sytuacji, że inwestycjazamiast planowanych oszczędności przyniesie tymczasowe straty. Dlatego warto wiedzieć, iż powodem nadwyżki energii jest kupienie instalacji o za dużej mocy w stosunku do potrzeb domu na energię.

Takiej sytuacji sprzyjają:
– niewiedza sprzedawcy lub świadome oszukiwanie kupującego – brakanalizy zużycia energii i przeliczenie jej na wielkośćfotowoltaiki; dodatkowo ekip instalacyjnych jest mało, tym samym mała konkurencja, a duże instalacje są bardziej opłacalne dla monterów,

– nieszczęsne narodowe podejście do kupowania na zapas,
– nowe urządzenia elektryczne zużywają coraz mniej energii elektrycznej – wydajemy również mniej na światło ze względuna spadek cen oświetlenia :ED.